Setkání sborů 2009
Přidal frs, říjen 11 2009 19:22:37

11. ročník Setkání chrámových sborů plzeňské diecéze proběhl v sobotu 10.10.2009 v chrámu sv. Mikuláše v Boru u Tachova.

Setkání bylo zahájeno mší svatou v 9.00 hodin, kterou celebroval plzeňský biskup Mons. František Radkovský. Během mše zazněly zpěvy z gregoriánského chorálu.

Od 13.30 do cca 16.30 hodin probíhala odpolední přehlídka, při které se představily jednotlivé sbory z různých částí diecéze. Celkem se zúčastnilo čtrnáct sborů, a tak měli posluchači možnost vyslechnout soubory různého druhu a velikosti, interpretující různorodý repertoár všech stylových oblastí a období.

Po krátké pauze bylo setkání v 17.30 hodin zakončeno společným koncertem za účasti zpěváků všech sborů. Počet účinkujících při společném závěrečném koncertu se pohyboval kolem 150, zpěv tak mohutného tělesa je opravdu mimořádný a neopakovatelný zážitek. Reperotár koncertu tvořily roráty - zpěvy, které jsou spojené především s adventem.

„Roráty jsou však prvotně zpěvy mariánskými a ve všech starých kancionálech můžeme najít poznámky o tom, že se repertoár rorátů zpíval i při jiných mariánských příležitostech mimo dobu adventní. Vzhledem k tomu, že říjen je mariánským měsícem, je jejich interpretování v tomto období opodstatněné. Dalším důvodem je, aby se jednotlivé sbory s těmito nádhernými zpěvy seznámily a tyto se pak rozšířily i do dalších míst diecéze, což je i přáním plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského, na jehož popud a výslovné přání jsou roráty při setkání sborů interpretovány,“ uvádí Miroslav Pšenička, regenschori od katedrály sv. Bartoloměje.

Roráty budou zpívány za instrumentálního doprovodu souboru Ritornello, jehož umělecký vedoucí, významný hudební vědec, odborník na historickou interpretaci, Michael Pospíšil, roráty ve více pramenech studoval a rekonstruoval historicky věrnou verzi, která bude provedena. V této podobě roráty zaznívaly v našich chrámech po staletí a naši předkové je zbožně a pokorně, nejen v adventu, rádi a často zpívali. Do zpěvu se budou moci zapojit i návštěvníci koncertu, každý z příchozích dostane zpěvníček, který si pak může odnést a „pokračovat ve chválení Boha a Panny Marie prostřednictvím těchto písní doma i při práci, v bolesti i v radosti, v kostelu i u stolu“ – jak se často můžeme ve starých tiscích rorátů dočíst.

Tolik informace z upraveného článku zveřejněného na stránkách Tiskového střediska České biskupské konference.

Kdo se zúčastnil:
Rezonanace - Plzeň
Chrámový sbor Cantus Stříbro, Kladruby
Hlas - Holýšov
Chrámový sbor - Touškov
Chrámový sbor - Bor u Tachova
Chrámový sbor - Stráž u Tachova
Chrámový sbor - Domažlice
Cantamus pro gaudio - Mariánské Lázně
Chrámový sbor - Tachov
Chrámový sbor - Cheb
Schola od katedrály sv. Bartoloměje - Plzeň
Schola Cantorum Pilsensis
Vox Imperfekta - Plzeň
Schola u redemptoristů - Plzeň


Několik dojmůVýbornou snídani si užili jen někteří ale cesty mezi kostelem, kinem, restaurací a kostelem postupně všichni, stejně tak jako zkoušku na večerní koncert a zkoušku na naše samostatné vystoupení. Tady je náš repertoár.

J. S. Bach: Aperite portas
J. S. Bach: Jak pěkně svítí denice
G. Rossini: O Salutaris Hostia
anonym: Můj klenote ze všech nejvzácnější
D. Bartolucci: O sacrum convivium
Christus iam surrexitTěžko hodnotit náš výkon zevniř, uvědomuji si ale, že jsem si prvně v životě dal sólo, které tam ovšem nemělo být. Ostatní sbory byly na úrovni a za sebe obdivuji Holýšov, Domažlice, Cantorum Pilsensis a Vox inperfekta. Úplná bomba ale byla v nácviku a společném provedení rorátů při koncertě. Cvičili jsme asi hodinu, když se ukázalo, že do konce zkoušky zbývají asi 3 minuty. Za tři minuty jsme projeli druhou polovinu písní. Pan Michael Pospíšil byl neuvěřitelný. Tam kde jsme stěží četli slova (o notách nemluvím) nás většinou povzbudil milým úsměvem a výzvou, že by to mělo být trochu a odlehčeněji a tedy živěji aby si to nesedalo na zadek. "Tohle už umíte, tohle taky, dobrý, 36 je stejná jako 11 takže to taky umíte, tady bych chtěl upozornit na výslovnost - sestoupil bude na dvě slabiky (sstoupil), jo tady se zpívá křížek i když to není vyznačeno, protože to byl už takový nepsaný zvyk, no vidíte a máme to."

Je ale pravda (ne k naší cti), že většina ostatních sborů to viděla dříve a ne jako my až na generální zkoušce.

Abychom si vše oživili, tak jsme celé roráty ještě jednou přefrčeli těsně před koncertem. A tady chci trochu zdůraznit, jaká je to skvělá muzika. Jsou tam nečekané rytmy (synkopy - i když se tento název dříve nepoužíval) a s tím si muzikanti ze souboru Ritornello, který nás doprovázel, skvěle pohráli. Jamování na hudební motivy z 17. století (i když kdoví kde to má původ) znělo zcela moderně a to se myslím pánové krotili, aby udrželi nějakou vážnost. Veselá muzika, nádherné texty. Pan dirigent nás dotlačil k pozitivní náladě a poctivému výkonu.

Uvádím text, který, zde v pětitaktovém provedení, změnil svět.

1.Anjel Gabriel/ ten čistý posel/ od Boha poslaný/ do Nazaréthu/ k ctné Panně Mariji.
2.Lásku nesmírnou/ a milost hojnou/ od Boha zvěstuje/ že jest milosti/ plná vypravuje.
3.Panna to slyšíc/ v své srdce pustíc/ se zarmoutila/ slova anjelská/ pilně rozmejšlela.
4.Řkouc ó anjele/ nebeský posle/ jakž býti může/ bych Matkou byla/ ješto neznám muže.
5.Anjel odpověď /dobrou našel hned/ a řka nelekej se/ nad přirození/ věc tato děje se.
6.Neb nic nemožné/ a nepodobné/ jest Bohu věčnému/ který dodává/ pomoci každému.
7.Aj i Alžběta/ tvá milá teta/ v starosti počala/ ješto neplodnou/ dost dlouho trvala.
8.Tu Panna tíchá/ pokorně vzdychá/ a odpověď stroji/ Arch-Anjelovi/ božímu poslovi.
9.Aj hle já Děvka/ pokorná tichá/ Pána velikého/ staň se mi posle/ vedle slova tvého.
10.Tu hned Spasitel/ náš Vykupitel/ předivně se vtělil/ byť byl člověkem/ dolů s nebe sestoupil.
11.Vykupiteli/ náš Spasiteli/ dejž pro tvé vtělení/ zde i v nebesích/ věčné radování.

Na závěr patří poděkování P. Bornovi, místnímu faráři, za dokonalou organizaci této akce, která je svým rozsahem pro relativně malé město určitě náročná. Vše klapalo, všichni se najedli, měli si kde odpočinout, popovídat.

jirka

jirka

jirka

jirka

jirka

jirka

jirka

jirka

jirka

jirka

jirka

jirka

jirka

jirka