Evropský festival duchovní hudby "Šumava - Bayerischer Wald" 2011
Přidal frs, Leden 24 2011 15:01:08
Dostali jsme milou pozvánku, o které nás informoval Toník na zkoušce. Myslím že by bylo dobré jí využít.

Podrobné novinky
Vážení přátelé sborového zpěvu,

dovolte mi, abych Vás a Váš sbor přizval k účasti na XV. ročníku Evropského festivalu duchovní hudby "Šumava - Bayerischer Wald" 2011. Jako každý rok probíhá festival v Klatovech a okolí a v nedalekém bavorském příhraničí (Zwiesel, Regen a okolí). Během čtyřech víkendů (13.-15.5., 20.-22.5., 27.-29.5. hlavní festivalový víkend 3.-5.6.2011) mají jednotlivé sbory možnost vystoupit v kostelích, na hradech či zámcích české a bavorské Šumavy a Pošumaví (viz seznam lokalit z loňského ročníku na našich festivalových stránkách http://www.fdh.sumavanet.cz/fdh/cs/mistakonani.html) s programem složeným převážně z liturgické či obecně duchovní hudby.

Festival sestává jednak z jednotlivých koncertů (pátek, sobota; na jednom koncertu většinou participují 2-3 tělesa s programem okolo (do) 30 minut), jednak z vystoupení při bohoslužbách v některé z lokalit (většinou neděle dopoledne; nutný požadavek liturgicky vhodných textů, v ideálním případě text mešního ordinaria).

Jelikož výběr jednotlivých míst, kde budou koncerty v letošním roce realizovány, a jejich celkový počet je zatím ještě ve fázi příprav, rádi bychom co nejdříve věděli, zda máte zájem se s Vaším sborem festivalu účastnit, v jakém z víkendů, v kterých dnech daného víkendu (pátek, sobota, neděle) a v jakém počtu zpěváků, popř. s jakým repertoárem. Na základě těchto informací následně vybereme jednotlivé festivalové lokality a zajistíme potřebné zázemí pro festivalové účastníky (přenocování, stravování apod.).
Všechny tyto údaje lze vyplnit v přihlášce pro zájemce o účast na festivalu
(http://www.fdh.sumavanet.cz/fdh/cs/prihlaska.html). Zde naleznete krom rozpisu termínů také další doplňující požadavky organizátorů festivalu (stručný text o sboru, foto, nahrávka apod. - kvůli připravované festivalové brožuře a webové prezentaci festivalu). Prosíme o respektování termínu odeslání vyplněné elektronické přihlášky s příslušnými dokumenty na adresu aschenbrenner.v@seznam.cz do 31. ledna 2011. Jen tak můžeme bezproblémově zajistit potřebné zázemí pro Váš soubor během jeho pobytu na festivalu.

Vzhledem k tomu, že štědrost jednotlivých grantových projektů a poskytovatelů finančních prostředků pro festival rok od roku klesá, nemůžeme jednotlivým sborům zajistit, že jim festival bude schopen náklady hradit (cestovné, ubytování) při jejich případné účasti na festivalu. V každém případě se o to pokusíme.

V případě dotazů mne prosím neváhejte kontaktovat.

Přeji Vám hezký den, těším se na Vaše odpovědi a na setkání na Evropském festivalu duchovní hudby "Šumava-Bayerischer Wald" 2011!


Jménem organizačního týmu

Vít Aschenbrenner