Adventní koncert ve Kdyni
Přidal frs, Prosinec 08 2013 22:44:10

Adventní koncert ve Kdyni se vydařil. Velká převaha posluchačů nad zpěváky i muzikanty. To nebývá zvykem.

Mám z koncertu v podstatě jedinou použitelnou fotku. Jestli máte někdo nějaké další, tak je rád přidám. Po kliknutí na malou fotku se ukáže větší náhled. Víc už pro diváky udělat neumím.

V číst více je článek z Domažlického deníku o varhanách ve Kdyni a v souvislosti s tím také o přípravě našeho koncertu.

A tady je už i ohlas na koncert.


Podrobné novinky
Koncert odstartuje záchranu varhan

KDYŇSKÉ VARHANY jsou ve velmi špatném stavu. Naposledy byly opraveny v srpnu roku 1927 varhanářským mistrem Václavem Weissem ze Zbuzan u Prahy.

V kostele sv. Mikuláše ve Kdyni se dochoval v původním stavu velmi cenný nástroj z roku 1763, jedna z nejstarších prací významné tachovské dílny varhanářského rodu Gartnerů. Kdyňské varhany se však nacházejí ve velmi špatném stavu a potřebují opravu. „Naše varhany mají jedno velké štěstí, a to že se na ně nikdy nepřestalo hrát. Pan Jaromír Tesař k nim usedá už asi pětačtyřicet let a zachází s nimi velmi citlivě,“ řekla Ludmila Brychová za kdyňskou farnost, která podnikla první kroky k záchraně tohoto vzácného nástroje. Jedinečnost a hodnota kdyňských varhan spočívá především v tom, že mají všechna specifika nástrojů první generace Gartnerů a že se dochovala v naprosto původní podobě skříň včetně vnitřního vybavení.

„Impuls k zamyšlení se nad hodnotou varhan nám dal Adam Viktora, významný varhaník a dirigent vystupující po celé Evropě, při svém varhanním koncertu v našem kostele letos začátkem července. My teď stojíme na začátku a sháníme potřebné informace a zkušenosti. Určitě se můžeme učit od klenečské farnosti, kde se podařila renovace varhan velmi dobře,“ pokračuje Brychová. Poslední oprava kdyňských varhan byla ukončena v srpnu roku 1927. Provedl ji varhanářský mistr Václav Weiss ze Zbuzan u Prahy se synem Karlem. Oprava tehdy trvala plných 18 dnů a stála 3 702 korun.

Oprava po bez mála 100 letech bude určitě mnohem nákladnější. „Je nám jasné, že půjde o velmi nákladnou a náročnou opravu. Musíme nejdříve zjistit rozsah potřebných prací a náklady. Je nám jasné, že jen pořádání koncertů stačit nebude. Musíme však udělat první krok,“ vysvětluje Brychová. Kdyňští farníci se rozhodli udělat první krůček právě nyní v Adventu. Pro záchranu této vzácné kdyňské památky bude 8. prosince od 16 hodin v kdyňském kostele uspořádán benefiční koncert, jehož výtěžek bude věnován do Fondu na opravu varhan. „Účastníci koncertu budou tedy nejen dobrodinci varhan, ačkoliv vstupné bude samozřejmě dobrovolné, ale stanou se zároveň i poutníky ke sv. Mikuláši, neboť právě v první adventní neděli se ve Kdyni slaví pouť,“ říká Brychová.

Svou účast a pomoc na záchranu varhan nabídl i chrámový sbor Schola u redemptoristů z kostela sv. Jana Nepomuckého z Plzně, který bude hlavní hvězdou koncertu. „Jedná se o sbor s dlouholetou tradicí a velmi vysokou úrovní. Přijede asi 20 zpěváků. Při koncertu zazní adventní skladby od těch nejstarších autorů z 16. století až po písně současné a to bez hudebních nástrojů ve dvojhlasé až osmihlasé podobě,“ dodala Brychová.

Původní článek